PROJEKT KOUZELNÁ PŘÍLEŽITOST

uvádí:

Záznam webináře na téma: ZNÁŠ SVOU CENU? 

aneb
cenotvorba naruby.

Proč je dobré znát vlastní cenu, cenu vlastního času i času stráveného s vlastními koníčky? 
I na tyto otázky budeme hledat odpovědi. 

ODKAZY O KTERÝCH JE ŘEČ VE VIDEU A MOHOU SE HODIT:

https://kouzelnaprilezitost.cz/tahacek/

https://kouzelnaprilezitost.cz/summit2020/

...